Karina Riedel

Przejdź do treści

Menu główne:

 
Adwokat, kto to taki?
 
 
Kim jest adwokat? Na czym polega jego praca? Co trzeba zrobić, żeby dołączyć do grona adwokatów. Adwokat, to osoba, której praca polega na udzielaniu pomocy prawnej. Pomoc ta może wyglądać bardzo różnie i dotyczyć bardzo różnych spraw. Droga do adwokatury jest długa i niełatwa. Pierwszy problem, to studia prawnicze, na które niełatwo się dostać i które niełatwo ukończyć. Z roku na rok nie maleje liczba chętnych do tego, by zostać prawnikami. Studia prawnicze nie są łatwe, ponieważ wymagają przyswojenia ogromnej liczby przepisów z najróżniejszych działów prawa. Po ukończeniu studiów nie jest się adwokatem lecz prawnikiem, który może wybrać jedną z wielu dostępnych dróg rozwoju kariery. Przyszli adwokaci muszą dostać się na aplikację adwokacką i ukończyć ją ze zdanym egzaminem. Adwokaci nie mogą pracować jako osoby zatrudnione u kogoś innego, Najczęściej prowadzą własną działalność gospodarczą lub tworzą spółki. Miejscem, w którym na pewno znajdziemy adwokata jest kancelaria adwokacka. Tam właśnie przychodzą klienci poszukujący pomocy prawnej. Pomoc prawna jest niezbędna, ze względu na skomplikowaną i złożoną strukturę prawa. Człowiek, który nie ma do czynienia z prawem na co dzień, w obliczu wielu spraw jest po prostu bezradny. Adwokat udziela pomocy we wszystkich sytuacjach zahaczających o prawo. Podpowiada jak pisać różne pisma lub pisze je w imieniu klienta. Może reprezentować klientów przed sądami i urzędami. Może również pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych i karno skarbowych. Praca adwokata jest ciekawa i trudna zarazem. Wymaga ogromnej wiedzy prawniczej, praktyki i doświadczenia. Na adwokacie spoczywa odpowiedzialność za wynik powierzonej mu sprawy. Wynik ten zależy w dużej mierze od postępowania klienta. Klient musi być szczery i uczciwy wobec mecenasa. Jeśli coś uzgodnią, to nie może przed sądem postąpić inaczej. Adwokat może pomóc tylko wtedy, gdy klient ufa mu i współpracuje z nim. Jeśli tak nie jest, może odmówić dalszego prowadzenia sprawy. Adwokat, to zawód szanowany i dobrze płatny. Dlatego tyle osób chce pracować w tym zawodzie.


 
Alimenty na dzieci
 
 
Utrzymywanie dzieci, to podstawowy obowiązek rodziców. Obowiązek ten nie mija w momencie, gdy rodzice postanawiają się rozwieźć. Od tej chwili, a raczej od chwili ustanowienia ich przez sąd, alimenty na dziecko płacone są przez rodzica, który przestaje mieszkać z dzieckiem. W większości przypadków są to ojcowie, choć nie zawsze tak jest. Decyzja sądu co do alimentów zapada wtedy, gdy rodzic pozostający z dzieckiem poczyni odpowiednie kroki. Do niego należy obowiązek zadbania o środki dla dziecka. Rodzic, któremu sąd powierzył opiekę nad dzieckiem musi złożyć w sądzie pozew o alimenty. Pozwu tego nie składa jednak we własnym imieniu, lecz w imieniu dziecka. Alimenty należą się każdemu dziecku bez względu na to w jakim związku przyszło na świat. Chodzi o brak różnicy w tym względzie między związkiem formalnym i nieformalnym. Dzieci urodzone w małżeństwach otrzymują alimenty od momentu rozwodu. Dzieci urodzone w związkach nieformalnych otrzymują je od urodzenia i nie liczy się kiedy uznane zostaną przez ojca lub kiedy ojcostwo zostanie uznane na drodze sądowej. Wysokość alimentów nie jest stała. Potrzeby dziecka zmieniają się, dlatego rodzic opiekujący się nim na co dzień może ubiegać się do sądu o podwyżkę alimentów. Z drugiej strony, rodzic płacący alimenty może ubiegać się w sądzie o ich obniżenie, a nawet uchylenie. Szczegółowe przepisy o alimentach znajdują się w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Kodeks ten mówi na przykład o tym, że obowiązek alimentacyjny wcale nie wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko wieku dorosłego. Dorosłe dzieci mają prawo do alimentów jeśli nadal uczą się i zwyczajnie nie mogą pracować zarobkowo. Alimenty nigdy nie ustają samoczynnie. Jeśli mają być zmniejszone lub zawieszone, to tylko na wniosek rodzica zobowiązanego do ich płacenia. Sam wniosek oczywiście nie wystarcza. Muszą jeszcze zajść przewidziane w prawie przesłanki. W drugą stronę jest tak samo. Podwyżka alimentów również nie następuje obligatoryjnie. Starania o nią musi poczynić rodzic mieszkający z dzieckiem.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego