strona trzecia - Karina Riedel

Przejdź do treści

Menu główne:

strona trzecia

 
Rozwód fair i nie fair
 
 
W każdej sytuacji życiowej można zachować się różnie, to znaczy mniej lub bardziej przyzwoicie. To samo dotyczy rozwodu, który z natury jest trudny do przeżycia. Rozstające się pary nie mają lekko, gdyż muszą przed sądem udowodnić, że ich małżeństwo przestało mieć sens i nigdy go nie odzyska. Udowodnienie tego łączy się z opowiadaniem sądowi o tym, co działo się w małżeństwie. Dla większości jest to przykre i krępujące. Sąd nie ma wyjścia i musi sondować małżonków. Musi to robić, bo rozwód można orzec jedynie na podstawie przesłanki, jaką jest zupełny i trwały rozkład pożycia. Mówiąc wprost, chodzi o zanik wszelkich więzi małżeńskich. Więzi te, to duchowa, fizyczna i materialna. Zanik ten musi trwać na tyle długo, by szanse na powrót do dawnego stanu w ogóle nie istniały. W rozwodzie, małżonkowie mogą zachowywać się fair lub nie fair wobec siebie. Zachowanie fair, to dążenie do własnych korzyści bez krzywdzenia drugiej strony. Zachowania nie fair, to dążenie tylko do własnych korzyści i to w sposób ewidentnie krzywdzący drugą stronę. Przykładami takich zachowań są liczne wybiegi stosowane podczas sprawy rozwodowej. Wybiegami takimi są różnego rodzaju nieuczciwe poczynania ze środkami zgromadzonymi na wspólnym koncie bankowym, a konkretnie uszczuplanie tego konta. Do wybiegów w rozwodzie zalicza się także utrudnianie drugiej stronie kontaktów z dzieckiem, w sytuacji, gdy sąd określił na jakich zasadach kontakty te mają przebiegać. Kolejny wybieg, to zamierzone zaniżanie wartości prowadzonego interesu. Wybieg polega na tym, że strona prowadząca interes pokazuje w sądzie dokumenty zaniżające wartość firmy lub zysk osiągnięty z jej sprzedaży. Jak innych wybiegów, tak i tego można uniknąć. W jaki sposób? Współmałżonek nie prowadzący biznesu powinien zawczasu sprawdzić rzeczywistą wartość wszystkiego, co wchodzi w skład majątku wspólnego. Pochopna decyzja o podziale majątku, którego składników dokładnie nie znamy daje drugiej stronie możliwość zastosowania wyżej opisanego wybiegu. Adwokat Wodzisław Śląski Rozwód bez orzekania o winie polubowny


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego